I menuen kan du navigere til de enkelte afdelinger. Her finder du holdoversigter, tilmelding og kontakter. Er du nyt medlem og ønsker at tilmelde dig vores aktiviteter og hold, skal du oprette en bruger her før dette er muligt.

En forudsætning for en god og velfungerende idrætsforening er et fælles værdigrundlag.

I Mou Idrætsforening lægger vi vægt på, at:

  • alle – udøvere, trænere og forældre – bidrager til et fællesskab, hvor det er sjovt at deltage
  • alle medlemmer føler glæde og positiv energi ved at deltage i de sportslige tilbud 
  • alle har mulighed for at dyrke sport uanset spillemæssigt niveau 
  • fællesskabet er omdrejningspunktet for det enkelte holds sportslige ambitioner og sociale relationer
  • foreningslivet er præget af en god omgangstone, tolerance og ligeværd med et forældersamarbejde bygget på fælles ansvar og gensidig respekt 
  • engagement samt vilje til at give alle i foreningen gode rammer både sportsligt og socialt 
  • idræt for børn har legen i centrum
  • forældre kan føle sig trygge ved at sende deres børn til idræt i foreningen. 

Konkurrence vil altid være en naturlig del af idrætten, men det er vigtigt, at vores medlemmer lærer at forholde sig til sejre og nederlag, som en naturlig del af det at udvikle sig som idrætsudøver. 

Mou Idrætsforening – her er plads til alle