En velfungerende forening fordrer engagerede forældre, som både stiller krav og er villige til at støtte op om foreningen. Støtten gælder både praktiske forhold omkring børnenes træning og aktiviteter derudover, men også støtte i forhold til foreningens kultur.

I Mou IF lægger vi vægt på, at forældrene er engagerede i deres børns udvikling og støtter denne, så de udvikles som selvstændige og socialt engagerede individer.

Dette betyder blandt andet, at forældrene til børn i Mou IF forventes at:

  • Være indstillede på en ligeværdig og respektfuld kommunikation med  trænere/instruktører, udvalg og andre forældre
  • Kontakte træneren som den første så snart en beslutning giver anledning til undren/spørgsmål. Dog anfægtes trænerens/instruktørens dispositioner ikke direkte under træning/kamp, men dialogen tages med den pågældende træner/instruktør på et senere og mere passende tidspunkt
  • Acceptere at evt. uenigheder mellem forældre og trænere/instruktører forsøges løst imellem de voksne evt. i samarbejde med udvalg/bestyrelse, uden direkte involvering af barnet
  • Have en åben indstilling og være parate til at samarbejde konstruktivt med trænere/instruktører, herunder at være villig til at se en sag fra flere sider
  • Støtte og deltage i holdets arrangementer, samt bakke op om øvrige arrangementer i foreningen
  • Udtrykke sig loyalt om foreningen og trænerne/instruktørerne i foreningen overfor egne børn
  • Altid tale positivt om holdets øvrige spillere/gymnaster overfor egne børn
  • Huske på at udbyttet ikke blot måles på det resultat- og præstationsmæssige, men også på den personlige og sociale udvikling, hvorfor spørgsmål om barnet ”har haft en god træning eller kamp” bør tænkes i et bredere perspektiv

Ovenstående retningslinjer anser vi for at være vigtige, da forældrenes positive attitude overfor foreningen, de øvrige på holdene og de øvrige forældre giver deres eget barn den tryghed og tillid, som er en væsentlig forudsætning for barnets trivsel og udvikling, mens det er tilknyttet en aktivitet i Mou IF.

Mou Idrætsforening – her er plads til alle